Nhà thờ Kingdom Hall Jehovah's Whitness' tại Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland, GPS: -51.6933,-57.8597

Mệnh giá: jehovahs witness

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Kingdom Hall Jehovah's Whitness' tại địa chỉ: Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Kingdom Hall Jehovah's Whitness' hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland

Mệnh giá: anglican

Quần đảo Falkland, Goose Green, village

Mệnh giá: anglican

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland

Mệnh giá: Seventh-day Adventists

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland

Mệnh giá: evangelical

Quần đảo Falkland

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland

Mệnh giá: catholic