Nhà thờ Kisha Biblike Baptiste tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0697,19.5185

Mệnh giá: baptist

Giờ mở cửa: Tu 18:00+, We 18:00+, Th 18:00+; Su 10:00+

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Kisha Biblike Baptiste tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 640269 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Kisha Biblike Baptiste hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga At Gjergj Fishta, 42

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Albania, Rruga Hasan Riza Pasha, 39

Mệnh giá: orthodox

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Hasan Riza Pasha, 39

Mệnh giá: orthodox

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Albania, Shkodër, Sukhumskoe shosse, 42

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga At Gjergj Fishta, 12

Mệnh giá: roman catholic

Albania, Shkodër, Sheshi Nene Tereza, 39

Mệnh giá: orthodox

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00