Nhà thờ Kisha e Jezu Krishtit tại Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Northern Albania, Durrës, GPS: 41.3287,19.4672

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Kisha e Jezu Krishtit tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Durrës / 643130 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Kisha e Jezu Krishtit hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Objects nearby

Albania, Central Albania, Kavajë

Albania, Northern Albania, Murqinë, village

Mệnh giá: catholic

Albania, Northern Albania, Fushë-Krujë

Mệnh giá: catholic

Albania, Northern Albania, Durrës

Mệnh giá: orthodox

Albania, Northern Albania, Durrës