Nhà thờ KISHA E MANASTIRIT TË SHËN KOLLIT tại Albania, Southern Albania, Mesopotam, village

Albania, Southern Albania, Mesopotam, village, GPS: 39.9057,20.1007

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ KISHA E MANASTIRIT TË SHËN KOLLIT tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Mesopotam, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ KISHA E MANASTIRIT TË SHËN KOLLIT hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Brajlat, village

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Southern Albania, Kardhikaq, village

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Southern Albania, Muzinë, village

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Southern Albania, Sarandë

Mệnh giá: orthodox

Albania, Southern Albania, Dhivër, village

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Southern Albania, Brajlat, village

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No