Nhà thờ Kisha e Shatit tại Albania

Albania, GPS: 42.0896,19.6504

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Kisha e Shatit tại địa chỉ: Albania / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Kisha e Shatit hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Drisht, village

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Northern Albania, Vau i Dejës, village

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Rragam, village