Nhà thờ St. Mary of Blachernae Church tại Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat, GPS: 40.7091,19.9444

Mệnh giá: orthodox

Wikipedia: <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/St. Mary of Blachernae Church, Berat" rel="nofollow" target="_blank">https://en.wikipedia.org/wiki/St. Mary of Blachernae Church, Berat</a>

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ St. Mary of Blachernae Church tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Berat / 643130 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ St. Mary of Blachernae Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Objects nearby

Albania, Southern Albania, Berat

Mệnh giá: orthodox

Albania, Southern Albania, Berat

Mệnh giá: orthodox

Albania, Southern Albania, Berat

Mệnh giá: orthodox

Albania, Southern Albania, Berat

Mệnh giá: orthodox

Albania, Southern Albania, Berat

Mệnh giá: orthodox

Albania, Southern Albania, Berat

Mệnh giá: orthodox