Nhà thờ Church of St. Mary tại Albania, Southern Albania, Leus, village

Albania, Southern Albania, Leus, village, GPS: 40.2198,20.3572

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Church of St. Mary tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Leus, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Church of St. Mary hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Selckë, village

Albania, Southern Albania, Benjë-Novoselë, village

Albania, Southern Albania, Selckë, village

Albania, Southern Albania, Kosinë, village

Mệnh giá: greek orthodox

Albania, Southern Albania, Përmet

Mệnh giá: orthodox

Albania, Southern Albania, Përmet

Mệnh giá: orthodox