Nhà thờ Kisha Katolike tại Albania, Tirana

Albania, Tirana, GPS: 41.3248,19.8049

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Kisha Katolike tại địa chỉ: Albania, Tirana / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Kisha Katolike hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Mệnh giá: orthodox

Albania, Central Albania, Tirana

Mệnh giá: baptist

Albania, Central Albania, Tirana

Mệnh giá: roman catholic

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Albania

Mệnh giá: orthodox

Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Mệnh giá: orthodox