Nhà thờ Kisha Mazrekut tại Albania

Albania, GPS: 42.0892,19.651

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Kisha Mazrekut tại địa chỉ: Albania / 640269 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Kisha Mazrekut hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Objects nearby

Albania

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Northern Albania, Drisht, village

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Northern Albania, Vau i Dejës, village

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Northern Albania, Rragam, village

Albania

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No