Nhà thờ Kisha Trikonkeshë tại Albania, Northern Albania, Drisht, village

Albania, Northern Albania, Drisht, village, GPS: 42.1267,19.6115

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Kisha Trikonkeshë tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Drisht, village / 643130 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Kisha Trikonkeshë hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Objects nearby

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Northern Albania, Shkodër

Mệnh giá: catholic

Albania

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania

Mệnh giá: catholic

Albania, Northern Albania, Rragam, village