Nhà thờ Костел Воздвиження Святого Христа tại Ukraina, Chernivtsi (tỉnh), Chernivtsi, Golovna vulitsia, 20/2

Ukraina, Chernivtsi (tỉnh), Chernivtsi, Golovna vulitsia, 20/2, GPS: 48.2944,25.9361

Điện thoại: +380 (372) 55-07-10

Website: http://www.pl.rkc.cv.ua

Mệnh giá: roman catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Костел Воздвиження Святого Христа tại địa chỉ: Ukraina, Chernivtsi (tỉnh), Chernivtsi, Golovna vulitsia, 20/2 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Костел Воздвиження Святого Христа hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Chernivtsi (tỉnh), Chernivtsi, Rus'ka vulitsia, 35

Mệnh giá: russian orthodox

Ukraina, Chernivtsi (tỉnh), Chernivtsi, Petra Sagaidachnogo vulitsia, 89

Ukraina, Vinnytsia (tỉnh), Chernivtsi, gyogwanggil, 20/2

Ukraina, Chernivtsi (tỉnh), Chernivtsi, Ukrayins'ka vulitsia, 30

Mệnh giá: armenian apostolic

Hỗ trợ xe lăn: No

Ukraina, Chernivtsi (tỉnh), Chernivtsi, Rus'ka vulitsia, 28

Mệnh giá: catholic