Nhà thờ Костел Всіх Святих tại Ukraina, Lviv (tỉnh), Novyi Yarychiv

Ukraina, Lviv (tỉnh), Novyi Yarychiv, GPS: 49.9071,24.2983

Mệnh giá: roman catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Костел Всіх Святих tại địa chỉ: Ukraina, Lviv (tỉnh), Novyi Yarychiv / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Костел Всіх Святих hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Lviv (tỉnh), Novyi Yarychiv

Mệnh giá: ukrainian greek catholic

Ukraina, Lviv (tỉnh), Novyi Yarychiv

Mệnh giá: catholic

Ukraina, Lviv (tỉnh), Staryi Yarychiv, village

Mệnh giá: catholic

Ukraina, Lviv (tỉnh), Borschovychi, village

Mệnh giá: greek catholic

Ukraina, Lviv (tỉnh), Novyi Yarychiv