Nhà thờ Lisieux-i Kis Szent Teréz-emléktemplom tại Serbia, Vojvodina, Senta

Serbia, Vojvodina, Senta, GPS: 45.9202,20.0743

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Lisieux-i Kis Szent Teréz-emléktemplom tại địa chỉ: Serbia, Vojvodina, Senta / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Lisieux-i Kis Szent Teréz-emléktemplom hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Serbia, Vojvodina, Senta

Mệnh giá: serbian orthodox

Serbia, Vojvodina, Senta

Mệnh giá: catholic

Serbia, Vojvodina, Senta

Mệnh giá: catholic

Serbia, Vojvodina, Adorjan, village

Mệnh giá: roman catholic

Serbia, Vojvodina, Senta

Mệnh giá: catholic

Serbia, Vojvodina, Senta

Mệnh giá: catholic