Nhà thờ Ma Wan Alliance Church tại Trung Quốc, Ma Wan Main Street Village, village

Trung Quốc, Ma Wan Main Street Village, village, GPS: 22.3491,114.0579

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Ma Wan Alliance Church tại địa chỉ: Trung Quốc, Ma Wan Main Street Village, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Ma Wan Alliance Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hồng Kông, Qing Jing Lu Tsing King Road, 32

Mệnh giá: mormon

Trung Quốc, Thuyền Loan

Điện thoại: +852 2492 6039

Website: http://www.twllc.org.hk/

Mệnh giá: protestant

Trung Quốc, Tin Liu, village

Mệnh giá: Christian and Missionary Alliance