Nhà thờ Maison de Missionnaires des Sacres Coeurs tại Rwanda, Southern Province, Butare

Rwanda, Southern Province, Butare, GPS: -2.5898,29.7471

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Maison de Missionnaires des Sacres Coeurs tại địa chỉ: Rwanda, Southern Province, Butare / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Maison de Missionnaires des Sacres Coeurs hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Rwanda, Southern Province, Butare

Rwanda, Southern Province, Butare

Mệnh giá: catholic

Rwanda, Southern Province, Butare

Rwanda, Southern Province, Rwabuye, village

Mệnh giá: catholic

Rwanda, Southern Province, Butare

Mệnh giá: catholic

Rwanda, Southern Province, Rwabuye, village