Nhà thờ Manastir Radovašnica tại Serbia

Serbia, GPS: 44.6239,19.4896

Mệnh giá: orthodox

Wikipedia: https://sr.wikipedia.org/wiki/Manastir Radovašnica

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Manastir Radovašnica tại địa chỉ: Serbia / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Manastir Radovašnica hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Serbia, Trung Serbia, Lipnicki Sor, village

Mệnh giá: orthodox

Serbia, Trung Serbia, Nakucani, village

Mệnh giá: orthodox

Serbia, Trung Serbia, Slepcevic, village

Mệnh giá: serbian orthodox

Serbia, Trung Serbia, Bogosavac, village

Mệnh giá: serbian orthodox

Serbia, Trung Serbia, Lipnicki Sor, village