Nhà thờ Missionskyrkan tại Thụy Điển, Dalecarlia, Borlänge

Thụy Điển, Dalecarlia, Borlänge, GPS: 60.4846,15.432

Mệnh giá: protestant

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Missionskyrkan tại địa chỉ: Thụy Điển, Dalecarlia, Borlänge / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Missionskyrkan hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Thụy Điển, Dalecarlia, Borlänge

Thụy Điển, Dalecarlia, Borlänge, Kopmangrand, 1

Website: http://www.fralsningsarmen.se/

Thụy Điển, Dalecarlia, Borlänge

Mệnh giá: protestant

Thụy Điển, Dalecarlia, Borlänge

Thụy Điển, Dalecarlia, Borlänge

Mệnh giá: protestant

Thụy Điển, Dalecarlia, Borlänge

Mệnh giá: mormon