Nhà thờ Mormon tại Liên bang Micronesia, Pohnpei, Palikir

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Palikir, GPS: 6.8191,158.1791

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Mormon tại địa chỉ: Liên bang Micronesia, Pohnpei, Palikir / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Mormon hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Palikir

Liên bang Micronesia, Palikir

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Palikir

Liên bang Micronesia, Palikir

Liên bang Micronesia

Mệnh giá: mormon

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Tamworohi

Mệnh giá: mormon