Nhà thờ 南京東路禮拜堂 tại Đài Loan, Đài Bắc, Nan Jing Dong Lu Er Duan , 110

Đài Loan, Đài Bắc, Nan Jing Dong Lu Er Duan , 110, GPS: 25.0518,121.5321

Điện thoại: +886 2 2567 0840

Website: http://www.nkec.org.tw

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ 南京東路禮拜堂 tại địa chỉ: Đài Loan, Đài Bắc, Nan Jing Dong Lu Er Duan, 110 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ 南京東路禮拜堂 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Đài Bắc

Đài Loan, Đài Bắc, Ji Lin Lu 14Xiang , 3

Mệnh giá: catholic

Đài Loan, Đài Bắc, Song Jiang Lu 132Xiang , 3

Đài Loan, Đài Bắc, Song Jiang Lu , 101