Nhà thờ Piling Church (比麟真耶穌教會) tại Đài Loan

Đài Loan, GPS: 24.6958,121.2277

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Piling Church (比麟真耶穌教會) tại địa chỉ: Đài Loan / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Piling Church (比麟真耶穌教會) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Đài Loan

Mệnh giá: True Jesus

Đài Loan, Zhuwei, village

Đài Loan, Zhuwei, village

Mệnh giá: presbyterian

Đài Loan

Mệnh giá: presbyterian