Nhà thờ 青岛大教堂 tại Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo, GPS: 36.0652,120.323

Mệnh giá: protestant

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ 青岛大教堂 tại địa chỉ: Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ 青岛大教堂 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Sơn Đông, 中山路街道

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo

Mệnh giá: protestant

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo, 2nd Avenue E, 15

Mệnh giá: evangelical

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Sơn Đông, 中山路街道, Jiang Su Lu Jiangsu Road, 15

Mệnh giá: protestant