Nhà thờ Tsuen Wan Baptist Church tại Trung Quốc, Thuyền Loan

Trung Quốc, Thuyền Loan, GPS: 22.3703,114.12

Mệnh giá: baptist

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Tsuen Wan Baptist Church tại địa chỉ: Trung Quốc, Thuyền Loan / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Tsuen Wan Baptist Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Thuyền Loan

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, 德士古道 Texaco Road, 67

Điện thoại: 26145321

Website: http://www.skhthorns.org

Mệnh giá: anglican

Trung Quốc, Thuyền Loan

Điện thoại: +852 2492 8426

Website: http://www.foochowchurch.org/

Mệnh giá: evangelical

Trung Quốc, Quỳ Dũng, De Shi Gu Dao Texaco Road, 67

Điện thoại: +852 26145321

Website: http://www.skhthorns.org

Mệnh giá: anglican