Nhà thờ Saint Mary's Pro-Cathedral tại Turks and Caicos Islands, Cockburn Town

Turks and Caicos Islands, Cockburn Town, GPS: 21.4676,-71.1463

Mệnh giá: anglican

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Saint Mary's Pro-Cathedral tại địa chỉ: Turks and Caicos Islands, Cockburn Town / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Saint Mary's Pro-Cathedral hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Turks and Caicos Islands, Cockburn Town

Turks and Caicos Islands, Cockburn Town

Mệnh giá: baptist

Turks and Caicos Islands, Cockburn Town

Điện thoại: 946 2289

Mệnh giá: anglican

Turks and Caicos Islands, Cockburn Town

Turks and Caicos Islands, Cockburn Town

Turks and Caicos Islands, Cockburn Town