Nhà thờ 三重靈糧堂 tại Đài Loan, Tân Bắc

Đài Loan, Tân Bắc, GPS: 25.063,121.4891

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ 三重靈糧堂 tại địa chỉ: Đài Loan, Tân Bắc / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ 三重靈糧堂 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Đài Bắc

Mệnh giá: 長老會

Đài Loan, Đài Bắc

Đài Loan, Đài Bắc

Đài Loan, Đài Bắc, Twatiutia, village

Mệnh giá: presbyterian