Nhà thờ Seventh Day Adventist Curch tại Samoa, Apia

Samoa, Apia, GPS: -13.8388,-171.7659

Mệnh giá: seventh day adventist

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Seventh Day Adventist Curch tại địa chỉ: Samoa, Apia / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Seventh Day Adventist Curch hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Samoa, Apia

Mệnh giá: anglican

Samoa, Pata Falelatai, village

Mệnh giá: Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano Samoa

Samoa, Apia

Mệnh giá: mormon

Samoa, Si'umu

Mệnh giá: catholic

Samoa, Vaiusu

Mệnh giá: assemblies of god

Samoa, Vini Fou, village

Mệnh giá: Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano Samoa