Nhà thờ Shatin Baptist Church Lek Yuen Chapel tại Trung Quốc, Sa Điền

Trung Quốc, Sa Điền, GPS: 22.3852,114.1935

Mệnh giá: baptist

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Shatin Baptist Church Lek Yuen Chapel tại địa chỉ: Trung Quốc, Sa Điền / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Shatin Baptist Church Lek Yuen Chapel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Sha Tin Wai, village

Mệnh giá: anglican

Trung Quốc, Sa Điền

Website: http://stbenedict.catholic.org.hk/

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Sa Điền

Mệnh giá: baptist

Trung Quốc, Shan Ha Wai, village

Trung Quốc, Yau Oi Chuen, village

Trung Quốc, Sa Điền

Website: http://stbenedict.catholic.org.hk/

Mệnh giá: catholic