Nhà thờ Shen Harallamb tại Albania, Southern Albania, Sarandë

Albania, Southern Albania, Sarandë, GPS: 39.8739,20.0107

Mệnh giá: orthodox

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Shen Harallamb tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Sarandë / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Shen Harallamb hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Manastir, village

Mệnh giá: orthodox

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Southern Albania, Brajlat, village

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania

Mệnh giá: orthodox

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Kassiopi, village

Albania, Southern Albania, Mesopotam, village

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Southern Albania, Brajlat, village

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No