Nhà thờ Saint Mary Elbasan tại Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Central Albania, Elbasan, GPS: 41.1155,20.0803

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Saint Mary Elbasan tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Elbasan / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Saint Mary Elbasan hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Elbasan

Mệnh giá: orthodox

Albania, Central Albania, Tirana

Mệnh giá: catholic

Albania, Central Albania, Shelcan, village

Albania, Central Albania, Tirana

Mệnh giá: catholic

Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Central Albania, Tirana

Mệnh giá: orthodox