Nhà thờ S.K.H. Crown of Thorns' Church & Sadick Kindergarten tại Trung Quốc, Quỳ Dũng, De Shi Gu Dao Texaco Road, 67

Trung Quốc, Quỳ Dũng, De Shi Gu Dao Texaco Road, 67, GPS: 22.3682,114.1224

Điện thoại: +852 26145321

Website: http://www.skhthorns.org

Mệnh giá: anglican

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ S.K.H. Crown of Thorns' Church & Sadick Kindergarten tại địa chỉ: Trung Quốc, Quỳ Dũng, De Shi Gu Dao Texaco Road, 67 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ S.K.H. Crown of Thorns' Church & Sadick Kindergarten hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Thuyền Loan

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, 德士古道 Texaco Road, 67

Điện thoại: 26145321

Website: http://www.skhthorns.org

Mệnh giá: anglican

Trung Quốc, Thuyền Loan

Mệnh giá: baptist