Nhà thờ Cathedral of the Immaculate Conception tại Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu, GPS: 30.2698,120.1624

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Cathedral of the Immaculate Conception tại địa chỉ: Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Cathedral of the Immaculate Conception hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Chiết Giang, Moganshan

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Chiết Giang, Ly Chử

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu, Rue Badeaux, 26号

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu, Xin Tang Lu , 26号

Trung Quốc, Chiết Giang, Thượng Thành

Trung Quốc, Chiết Giang, Lan Đình