Nhà thờ Holy Trinity Cathedral tại Trung Quốc, Thượng Hải, Jiu Jiang Lu , 219

Trung Quốc, Thượng Hải, Jiu Jiang Lu , 219, GPS: 31.2384,121.4815

Mệnh giá: anglican

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Holy Trinity Cathedral tại địa chỉ: Trung Quốc, Thượng Hải, Jiu Jiang Lu, 219 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Holy Trinity Cathedral hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thượng Hải, Fu Xing Zhong Lu , 425号

Điện thoại: 021-63850906

Trung Quốc, Thượng Hải

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thượng Hải, Si Chuan Nan Lu , 36