Nhà thờ Shinhyeon Church tại Hàn Quốc, Groene Kruisstraat, 28

Hàn Quốc, Groene Kruisstraat, 28, GPS: 34.8843,128.622

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Shinhyeon Church tại địa chỉ: Hàn Quốc, Groene Kruisstraat, 28 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Shinhyeon Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Gohyeon, village, geojejungangro25gil, 39

Mệnh giá: protestant

Hàn Quốc

Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Geoje, gyeryongro11gil, 17-7

Mệnh giá: presbyterian

Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Gohyeon, village, geojejungangro19gil, 18

Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Geoje, geojejungangro17gil, 28

Mệnh giá: protestant

Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Gohyeon, village, gohyeonceonro, 66