Nhà thờ Shkodër Cathedral tại Albania, Shkodër, ulitsa Adygaa, 107

Albania, Shkodër, ulitsa Adygaa, 107, GPS: 42.0651,19.52

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Shkodër Cathedral tại địa chỉ: Albania, Shkodër, ulitsa Adygaa, 107 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Shkodër Cathedral hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga At Gjergj Fishta, 42

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Marin Bicikemi, 107

Website: http://www.kishakatolikeshkoder.com

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga At Gjergj Fishta, 12

Mệnh giá: roman catholic

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 25

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër, Sukhumskoe shosse, 42

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00