Nhà thờ 四脚基督教堂 tại Trung Quốc, Quảng Tây, Longchong, village

Trung Quốc, Quảng Tây, Longchong, village, GPS: 31.9812,118.3796

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ 四脚基督教堂 tại địa chỉ: Trung Quốc, Quảng Tây, Longchong, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ 四脚基督教堂 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Giang Tô, Thạch Kiều

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Giang Tô, Thạch Kiều

Trung Quốc

Trung Quốc, An Huy, 倪兴, village

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc

Mệnh giá: catholic