Nhà thờ Sinan Catholic Church tại Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Sinan-dong, village

Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Sinan-dong, village, GPS: 35.1819,128.0688

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Sinan Catholic Church tại địa chỉ: Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Sinan-dong, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Sinan Catholic Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Jinju

Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Sinan-dong, village

Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Bonseong-dong, village

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Bonggok-dong, village

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Manggyeong-dong, village

Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Jinju

Mệnh giá: catholic