Nhà thờ SKH Crown of Thorns' Church tại Trung Quốc, 德士古道 Texaco Road, 67

Trung Quốc, 德士古道 Texaco Road, 67, GPS: 22.3682,114.1226

Điện thoại: 26145321

Website: http://www.skhthorns.org

Mệnh giá: anglican

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ SKH Crown of Thorns' Church tại địa chỉ: Trung Quốc, 德士古道 Texaco Road, 67 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ SKH Crown of Thorns' Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Thuyền Loan

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Quỳ Dũng, De Shi Gu Dao Texaco Road, 67

Điện thoại: +852 26145321

Website: http://www.skhthorns.org

Mệnh giá: anglican

Trung Quốc, Thuyền Loan

Mệnh giá: baptist