Nhà thờ SKH Kei Oi Church tại Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông, GPS: 22.3399,114.1605

Mệnh giá: anglican

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ SKH Kei Oi Church tại địa chỉ: Trung Quốc, Hồng Kông / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ SKH Kei Oi Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hồng Kông, Yuan Zhou Jie Un Chau Street, 162

Mệnh giá: baptist

Trung Quốc, Hồng Kông

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông, Da Bu Dao Tai Po Road, 290

Mệnh giá: lutheran

Trung Quốc, Hồng Kông, Rutherford Road South, 162

Mệnh giá: baptist

Trung Quốc, Hồng Kông