Nhà thờ SKH Kei Oi Church tại Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông, GPS: 22.3399,114.1605

Mệnh giá: anglican

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ SKH Kei Oi Church tại địa chỉ: Trung Quốc, Hồng Kông / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ SKH Kei Oi Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hồng Kông, Yuan Zhou Jie Un Chau Street, 162

Mệnh giá: baptist

Trung Quốc, Hồng Kông

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông, Da Bu Dao Tai Po Road, 290

Mệnh giá: lutheran

Trung Quốc, Hồng Kông, Rutherford Road South, 162

Mệnh giá: baptist

Trung Quốc, Hồng Kông