Nhà thờ SS. Cyril and Methodius Church tại Turkmenistan, Ashgabat, Abadan sayoly, 150b

Turkmenistan, Ashgabat, Abadan sayoly, 150b, GPS: 38.0349,58.1853

Điện thoại: (+993138) 5-45-23

Mệnh giá: russian orthodox

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ SS. Cyril and Methodius Church tại địa chỉ: Turkmenistan, Ashgabat, Abadan sayoly, 150b / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ SS. Cyril and Methodius Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Turkmenistan, Ashgabat, Amandurdy Meredow (2091) kocesi, 1

Điện thoại: (+99312) 32-28-08

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Ashgabat, Beyik Saparmyrat Turkmenbasy (1966) sayoly, 38a

Điện thoại: (+99312) 21-10-28

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Ashgabat, Kekilow kocesi, 10

Điện thoại: +993-12-34-06-45

Website: http://www.pravoslavie.tm/

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat