Nhà thờ ST. ANDREW KIMS CHURCH tại Băng-la-đét, Mymensingh Division, Haluaghat

Băng-la-đét, Mymensingh Division, Haluaghat, GPS: 25.1652,90.2616

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ ST. ANDREW KIMS CHURCH tại địa chỉ: Băng-la-đét, Mymensingh Division, Haluaghat / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ ST. ANDREW KIMS CHURCH hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\