Nhà thờ St David's tại Vương quốc Anh, Wales, Rhymney

Vương quốc Anh, Wales, Rhymney, GPS: 51.7638,-3.2883

Website: https://parish.churchinwales.org.uk/

Mệnh giá: church in wales

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ St David's tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Wales, Rhymney / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ St David's hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Wales, Merthyr Tudful

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Wales, Fochriw, village

Mệnh giá: church in wales

Vương quốc Anh, Wales, Merthyr Tudful

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Wales, Merthyr Tudful

Website: http://www.hebrondowlais.org.uk

Mệnh giá: baptist

Vương quốc Anh, Wales, Pant, village

Vương quốc Anh, Wales, Merthyr Tudful

Website: http://www.hebrondowlais.org.uk

Mệnh giá: baptist