Nhà thờ St. Francis Church tại Trung Quốc, Mã An Sơn

Trung Quốc, Mã An Sơn, GPS: 22.4224,114.2287

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ St. Francis Church tại địa chỉ: Trung Quốc, Mã An Sơn / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ St. Francis Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Mã An Sơn

Mệnh giá: roman catholic

Trung Quốc, Chek Nai Ping, village

Trung Quốc, Chek Nai Ping, village

Mệnh giá: protestant