Nhà thờ St. Jacobus de Meerdere-kerk tại Hà Lan, Overijssel, Lonneker, village

Hà Lan, Overijssel, Lonneker, village, GPS: 52.2497,6.9123

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ St. Jacobus de Meerdere-kerk tại địa chỉ: Hà Lan, Overijssel, Lonneker, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ St. Jacobus de Meerdere-kerk hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, Overijssel, Lonneker, village

Mệnh giá: catholic

Hà Lan, Overijssel, Enschede

Hà Lan, Overijssel, Enschede

Mệnh giá: dutch reformed

Hà Lan, Overijssel, Lonneker, village

Mệnh giá: catholic

Hà Lan, Overijssel, Enschede

Mệnh giá: reformed

Hà Lan, Overijssel, Lonneker, village

Mệnh giá: roman catholic