Nhà thờ St. John's Cathedral tại Trung Quốc

Trung Quốc, GPS: 22.2787,114.1597

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ St. John's Cathedral tại địa chỉ: Trung Quốc / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ St. John's Cathedral hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, 下亞厘畢道 Lower Albert Road, 1

Mệnh giá: anglican

Trung Quốc, Hồng Kông, Hua Yuan Dao Garden Road, 6

Mệnh giá: anglican

Trung Quốc, Hồng Kông, Xia Ya Li Bi Dao Lower Albert Road, 1

Mệnh giá: anglican

Trung Quốc, Hồng Kông, Kiril Bozhikov, 1

Trung Quốc, Hồng Kông, Xia Ya Li Bi Dao Lower Albert Road, 1