Nhà thờ St. John the Baptist tại Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Vương quốc Anh, Anh, Devizes, GPS: 51.3503,-1.9946

Mệnh giá: anglican

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ St. John the Baptist tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Devizes / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ St. John the Baptist hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Website: http://www.standrewsdevizes.org.uk/

Mệnh giá: united reformed

Vương quốc Anh

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Website: http://www.stjohnwithstmary.org.uk/

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Website: https://maryportstreetbaptist.org.uk/

Mệnh giá: baptist

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Website: http://www.stjohnwithstmary.org.uk/

Mệnh giá: anglican