Nhà thờ St Mary the Virgin tại Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Vương quốc Anh, Anh, Devizes, GPS: 51.3535,-1.993

Website: http://www.stjohnwithstmary.org.uk/

Mệnh giá: anglican

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ St Mary the Virgin tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Devizes / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ St Mary the Virgin hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Website: http://www.standrewsdevizes.org.uk/

Mệnh giá: united reformed

Vương quốc Anh

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Website: http://www.stjohnwithstmary.org.uk/

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Website: https://maryportstreetbaptist.org.uk/

Mệnh giá: baptist