Nhà thờ St. Michael's Cathedral tại Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo, GPS: 36.0681,120.3155

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ St. Michael's Cathedral tại địa chỉ: Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ St. Michael's Cathedral hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Sơn Đông, 中山路街道

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo

Mệnh giá: protestant

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo

Mệnh giá: protestant

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo, 2nd Avenue E, 15

Mệnh giá: evangelical

Trung Quốc, Sơn Đông, 中山路街道, Jiang Su Lu Jiangsu Road, 15

Mệnh giá: protestant