Nhà thờ St. Michaels Catholic Church tại Vương quốc Anh, Anh, Tadley

Vương quốc Anh, Anh, Tadley, GPS: 51.3557,-1.1556

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ St. Michaels Catholic Church tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Tadley / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ St. Michaels Catholic Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Tadley

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Anh, Tadley

Vương quốc Anh, Anh, Tadley

Mệnh giá: catholic

Vương quốc Anh, Anh, Tadley

Vương quốc Anh, Anh, Tadley

Mệnh giá: salvation army

Vương quốc Anh, Anh, Tadley

Mệnh giá: anglican