Nhà thờ Св.Архангел Михаил tại Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip, GPS: 41.7381,22.1913

Mệnh giá: orthodox

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Св.Архангел Михаил tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Св.Архангел Михаил hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Novo Selo, village

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Novo Selo, village

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Novo Selo, village

Mệnh giá: orthodox