Nhà thờ Св. Спас tại Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Veles

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Veles, GPS: 41.7069,21.7892

Mệnh giá: orthodox

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Св. Спас tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Veles / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Св. Спас hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Preod, village

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Karabunište, village

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Vetersko, village

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Veles

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Kozhle, village

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Saramzalino, village

Mệnh giá: orthodox