Nhà thờ Szentlélek - templom tại Romania, Covasna, Sânzieni, village

Romania, Covasna, Sânzieni, village, GPS: 46.0474,26.1378

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Szentlélek - templom tại địa chỉ: Romania, Covasna, Sânzieni, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Szentlélek - templom hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Romania, Covasna, Târgu Secuiesc

Mệnh giá: protestant

Romania, Covasna, Sânzieni, village

Mệnh giá: roman catholic

Romania, Covasna, Târgu Secuiesc

Mệnh giá: unitarianism

Romania, Covasna, Turia, village

Mệnh giá: roman catholic

Romania, Covasna, Târgu Secuiesc

Mệnh giá: roman catholic

Romania, Covasna, Târgu Secuiesc

Mệnh giá: roman catholic